تماس با ما

برای ارتباط با من میتونید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید

iranoperatingroom :کانال تلگرام

fatolahi.sajad@gmail.com :ایمیل