ست هیسترکتومی آبدومینال

0

ست هیسترکتومی واژینال

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش پلاک گذاری شکستگی انگشت با دوبله فارسی

0
برای عمل های مربوط به دست بیشتر پین گذاری بسته انجام میشه اما اگر شکستگی قابل ترمیم با پین نباشه باید جراحی باز با...