خانه برچسب الیزارف

برچسب: الیزارف

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش مکانیسم و جایگذاری تنشن بند وایر با دوبله فارسی

0
یکی دیگه از انواع وسایلی که برای ترمیم استخوان مورد استفاده اس و یا در ترکیب با بقیه پروتز ها برای شکستگی ها استفاده میشه...