اورکیوپکسی

آموزش عمل جراحی اورکیدوپکسی (UDT)با دوبله فارسی

    این عمل جراحی در کودکانی انجام میشود که یک یا هردو بیضه آنها در کیسه اسکروتوم وارد نشده...

ادامه مطلب