ایریدکتومی

آموزش کامل مکانیسم گلوکوم و انواع درمان های جراحی آن با دوبله فارسی

این ویدئو یک ویدئو کامل از بیماری گلوکوم ، شکل های مختلف ، مکانیسم بیماری،تجهیزات جراحی و توضیح قدم به...

ادامه مطلب