بازکردن بخیه

کشیدن بخیه ساده پوست

برای افرای که میخان بخیه های ساه رو از بدن خارج کنن این ی آموزش خوبیه به جای اون وسیله...

ادامه مطلب