برداشت مری

آموزش کامل جراحی برداشت مری (ازوفاژکتومی) با دوبله فارسی

ویدئو شامل : مراحل عمل جراحی ازوفاژکتومی به روش ترانس هیاتال (مختصر) و توراکوتومی (کامل) همه ابزار های مورد نیاز...

ادامه مطلب