تاندون

شیت ،آپونوروز ،فاشیا و لیگامان

شیت (غلاف) آپونوروز فاشیا تاندون(زردپی) لیگامان (رباط) و… ساختارهایی هستند که خیلی با هم اشتباه گرفته میشن که دونه دونه...

ادامه مطلب