تنشن بند

آموزش جراحی ترمیم شکستگی کشکک زانو (پتلا) با دوبله فارسی

پتلا بهش تاندون عضله چهارسر ران وصله و برای حرکات ساق پا و زانو حیاتیه شکستگی های این ناحیه رو...

ادامه مطلب

آموزش مکانیسم و جایگذاری تنشن بند وایر با دوبله فارسی

یکی دیگه از انواع وسایلی که برای ترمیم استخوان مورد استفاده اس و یا در ترکیب با بقیه پروتز ها...

ادامه مطلب