تورنیکه ارتوپدی

آموزش کار با تورنیکه جراحی

تو این روزایی که کرونا اوج گرفته و کارآموزی ها فشرده و کم شدن ، سعی کردم آموزش های ویدیویی...

ادامه مطلب