تومور مغز

آموزش عمل جراحی تومور مغزی با دوبله فارسی

وسایل و پروسه عمل این جراحی کامل توضیح داده شده خیلی تفاوتی نداره که تومور تو کدوم قسمت از مغز...

ادامه مطلب