تومور نخاع

آموزش عمل جراحی تومور نخاعی با دوبله فارسی

تومورهای نخاعی میتونن تو هر قسمت از نخاع به وجود بیان ، پروسیجر این جراحی مشابه با لامینکتومی هست بعلاوه...

ادامه مطلب