خونریزی دئودنوم

آموزش درمان جراحی خونریزی گوارشی (معده و دوازدهه) با دوبله فارسی

خونریزی گوارشی در صورتی که با درمان های غیرجراحی و اندوسکوپی قابل کنترل نباشه باید برای بیمار مداخله جراحی صورت...

ادامه مطلب