درن هموواک

آموزش تعبیه درن هموواک روی بیمار

درن هموواک برای تخلیه خون بعد از جراحی برای بیمار فیکس شده و با مکانیسم مکش اقدام به تخلیه خون...

ادامه مطلب

آموزش فیکس کردن درن هموواک

توی این ویدئو خواهید دید که چطوری درن رو با استفاده از نخ جراحی فیکس میکنیم و همچنین سرهم کردن...

ادامه مطلب