رباط صلیبی زانو

آموزش کامل عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی زانو با دوبله فارسی

این ویدئو آموزشی شامل : ✓ توضیح انیمیشن پارگی ACL و ترمیم به دو روش گرافت همسترینگ و بن پتلا...

ادامه مطلب