خانه برچسب رتروگناتیک

برچسب: رتروگناتیک

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کامل جراحی همی آرتروپلاستی هیپ (بای پولار) به اپروچ پوسترولترال...

0
طبق قولی که در رابطه با تعویض مفصل داده بودم سه آموزش کامل تعویض مفصل رو قرار خواهم داد این ویدیو شامل: آناتومی کامل هیپ انواع برش...