ساکروایلیاک

ترمیم شکستگی لگن در محل ساکروایلیاک با دوبله فارسی

شکستگی های لگن جزو عمل های سخت و پیچیده ارتوپدی هستن اینجا ویدئو در مورد شکستگی در ناحیه ساکروایلیاک که...

ادامه مطلب