سزارین

آموزش قدم به قدم عمل جراحی سزارین با دوبله فارسی

تو‌ این ویدیو به طور کامل ازنحوه پرپ و درپ بیمارنکات جراحیست جراحینحوه فوندال دادنبرش محل عمللایه های بدننحوه بیرون‌آوردن...

ادامه مطلب