سوزن ها

آموزش انواع نخ ها و سوزن های جراحی

این ویدیوئی که آماده کردم یک ارائه کامل از همه نخ های مورد استفاده در جراحیه سرفصل ها شامل :...

ادامه مطلب