سی کلمپ

آموزش تعبیه کلمپ سی لگن

این کلمپ رو در موارد اورژانسی برای شکستگی های لگنی از نوع اپن بوک که بیمار دارای همودینامیک ناپایدار هست...

ادامه مطلب