شالازیون

آموزش عمل جراحی درآوردن شالازیون با دوبله فارسی

شالازیون یک تجمع از غدد سبوم پلکه که میتونه عفونی هم بشه وقتی مزمن بشه باید حتما جراحیش کرد اینجا...

ادامه مطلب