شمارش گاز

سیستم جدید و خلاقانه برای شمردن گاز های جراحی

سالیانه حدود ۴ هزار گاز و لنگاز و … تو بدن بیمارا در جراحی هایی که در کشور ایالات متحده...

ادامه مطلب