شکستگی انگشت

آموزش پلاک گذاری شکستگی انگشت با دوبله فارسی

برای عمل های مربوط به دست بیشتر پین گذاری بسته انجام میشه اما اگر شکستگی قابل ترمیم با پین نباشه...

ادامه مطلب