شکستگی لگن

آموزش تعبیه کلمپ سی لگن

این کلمپ رو در موارد اورژانسی برای شکستگی های لگنی از نوع اپن بوک که بیمار دارای همودینامیک ناپایدار هست...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی شکستگی لگن در ناحیه پوبیس با دوبله فارسی

ناحیه پوبیس در لگن جزو رایج ترین نواحی شکستگی هست که عموما در ترکیب با بقیه شکستگی های لگن خصوصا...

ادامه مطلب

ترمیم شکستگی لگن در محل ساکروایلیاک با دوبله فارسی

شکستگی های لگن جزو عمل های سخت و پیچیده ارتوپدی هستن اینجا ویدئو در مورد شکستگی در ناحیه ساکروایلیاک که...

ادامه مطلب