طرح نیروی انسانی

مراحل شروع طرح نیروی انسانی رشته های علوم پزشکی

اولین قدم تسویه حساب با دانشگاه و ثبت اسم شما در سامانه سما علوم پزشکی در صورتی که از طرف...

ادامه مطلب