خانه برچسب عصب اولنا

برچسب: عصب اولنا

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش جراحی پلاک گذاری شفت هومروس با دوبله فارسی

0
ویدئو حاضر در رابطه با ترمیم شکستگی شفت هومروس یا بازو با دوبله فارسی و اپروچ پوستریور هست همه نکات لازم ،آناتومی و وسایل رو...