فرکچرتیبل

آموزش قرار دادن بیمار روی تخت شکستگی با دوبله فارسی

تو این ویدئو خواهید دید که چطور یک تخت شکستگی (فرکچر تیبل)رو باید سرهم کنید ،بیمار رو روش قرار بدید...

ادامه مطلب