فیشر

آموزش ست همورویید فیشر و فیستول آنال

از همین ست برای سه عمل جراحی ناحیه آنال میشه استفاده کرد کلیه نکات کار با ابزارها و چیدمان برای...

ادامه مطلب