فیوژن مفصل

آموزش ثابت سازی مفصل انگشت دست بوسیله تنشن بند با دوبله فارسی

در مواردی به علت عدم پاسخ مفصل به ضد درد ها باید ما یک مفصل رو ثابت کنیم که بیمار...

ادامه مطلب