فیکو

آموزش راه اندازی دستگاه فیکو کاتاراکت استلاریس Stellaris Phaco

آموزش دستگاه استلاریس برای فیکو جراحی چشم که توسط همکاران محترممون خانم نوری آموزش داده شده کلیه نکات و مود...

ادامه مطلب