خانه برچسب لارنگوسکوپ

برچسب: لارنگوسکوپ

نحوه سرهم کردن تیغه لارنگوسکوپ

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش انواع نخ ها و سوزن های جراحی

1
این ویدیوئی که آماده کردم یک ارائه کامل از همه نخ های مورد استفاده در جراحیه سرفصل ها شامل : انواع زخم تقسیم بندی نخ ها ویژگی نخ...

آموزش آناتومی رحم و هیسترکتومی