لامپ فرابنفش

no image

مراقبت های لازم برای عمل های جراحی عفونی

ما هر عملی که بیمار موضوع جراحیش عفونت و ترشح داشته باشه رو عمل عفونی اسم میذاریم این عمل ممکنه...

ادامه مطلب