میکروسکوپ

آموزش میکروسکوپ و نکات آن توسط آقای بهنام صیادی

توی این ویدئو آقای صیادی کارشناس اتاق عمل لطف کردن و آموزش جامعی از میکروسکوپ و نکات مربوط به اون...

ادامه مطلب