می فیلد

آموزش بستن می فیلد جراحی توسط آقای رضا قاسمی

توی این ویدیو استاد قاسمی لطف کردن و اموزش کاملی از نحوه بستن می فیلد برای عمل های های جراحی...

ادامه مطلب