ناخنک

آموزش عمل جراحی ترجیوم (ناخنک) چشم با دوبله فارسی

ویدئو آموزش برداشت ترجیوم چشم با آناتومی ،وسایل و همه مراحل جراحی مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق عمل...

ادامه مطلب