نفروستومی

آموزش عمل جراحی PCNL برای سنگ کلیه با دوبله فارسی

عمل PCNL که به معنای درآوردن سنگ از طریق خود کلیه است اخیرا خیلی رایج شده. عمل سختی هست و...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی تعبیه کتتر نفروستومی با دوبله فارسی

نفروستومی یعنی ایجاد یک راه انحرافی در کلیه جهت تخلیه ادرار از کلیه به سطح پوست این یک ویدئو پایه...

ادامه مطلب