خانه برچسب هرنی دیسک

برچسب: هرنی دیسک

چگونه دیسک کمر میگیریم ؟!

0

دیگر مطالب این دسته بندی

سوزنگیر لاپاراسکوپی جراحی نوین

0
این سوزنگیر متفاوت از سوزنگیرای لاپاراسکوپی رایج در اتاق عمل هست تو ویدئو خوهید دیدکه به چه میزان کار جراح رو راحت کرده