پرولاپس رحمی

آموزش انواع پرولاپس‌های رحمی و نکات جراحی

این ویدیو پایه عمل های جراحی بعدی ما خواهند بود که طیف وسیعی از فیلد زنان و زایمان رو تشکیل...

ادامه مطلب