پرینه

آموزش عمل جراحی پارگی پرینه و اپیزیوتومی

این پارگی ها در زمان زایمان میتونن به وجود بیان یا اینکه ماما بیاد و برای خروج بچه از واژن...

ادامه مطلب