پوزیشن جراحی

آموزش کامل انواع پوزیشن های جراحی با دوبله فارسی

در جراحی های مختلف بخاطر اینکه بتونیم راحتتر به اون عضوی که میخایم دست پیدا کنیم به بیمار حالات مختلفی...

ادامه مطلب

آموزش انواع پوزیشن های جراحی با دوبله فارسی

در جراحی های مختلف بخاطر اینکه بتونیم راحتتر به اون عضوی که میخایم دست پیدا کنیم به بیمار حالات مختلفی...

ادامه مطلب