خانه برچسب پوسترولترال

برچسب: پوسترولترال

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی جراحی جلسه سه

0
مباحث این جلسه شامل : آناتومی استخوانچه ها کلستئاتوم استاپدوتومی میکروموتور پروتز اینکوس و مالئوس(پارشیال) پروتز اینکوس و استیپ (توتال) فیلم جراحی استاپدکتومی (انیمیشن) فیلم جراحی استاپدکتومی (لایو) فیلم لایو جراحی ترمیم کل...