پوسترولترال

آموزش کامل جراحی همی آرتروپلاستی هیپ (بای پولار) به اپروچ پوسترولترال با دوبله فارسی

طبق قولی که در رابطه با تعویض مفصل داده بودم سه آموزش کامل تعویض مفصل رو قرار خواهم داد این...

ادامه مطلب