پیوند کلیه

آموزش جراحی پیوند کلیه با دوبله فارسی

پیوند کلیه از فیلد ارولوژی جزوعملای سخت و بزرگ محسوب میشه تواین ویدیو هم لاپاراتومی داریم و هم آناستاموز اگر...

ادامه مطلب