پیچ کنسلوس

تفاوت پیچ کنسلول و کورتیکال

این‌پیچ‌ کورتیکال رو ببینید ی سری اصطلاحات داره راجع بهش حرف میزنم که یبار برای همیشه علمی و‌کاملا اساسی فرق...

ادامه مطلب