چراغ_سیالیتیک

آموزش کار با چراغ سیالیتیک اتاق عمل

آموزش نکات و کار با چراغ سیالیتیک در اتاق عمل برای بچه هایی که تازه وارد اتاق عمل شدن خوبه...

ادامه مطلب