منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

معرفی رشته اتاق عمل و مقایسه آن با رشته پرستاری و بیهوشی

این ویدئو برای کنکوری های عزیز تهیه شده که با شناخت بهتر یکی از رشته های اتاق عمل ، بیهوشی...

مشاهده بیشتر