کیج گذاری

آموزش کامل جراحی دیسک گردن (کیج گذاری) با دوبله فارسی

این آموزش شامل آناتومی کامل مهره گردن مراحل برداشت دیسک گردن وسایل مورد نیاز انواع کیج گردن انواع روش های...

ادامه مطلب