گرافت

آموزش جراحی برداشت گرافت همسترینگ با دوبله فارسی

گرافت همسترینگ در ناحیه زانو برداشت میشه که هر وقت در بدن به گرافت نیاز باشه میتونیم از این ناحیه...

ادامه مطلب