گره جراحی

تکنیک گره جراحی ابردین مناسب برای زیرجلد

نوعی تکنیک گره زدن برای زیر جلد است که حتی میتوان برای گره هایی که با سوزنگیر زده میشوند نیز...

ادامه مطلب

آموزش گره جراحی (فارسی)

گره یک دستی پرکاربردترین گره در جراحیه که سرعت دست شمارو حین عمل بالا میبره اینجا به طور کامل و...

ادامه مطلب