نوشته ای برای نمایش وجود ندارد

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی نیسن فاندوپلیکیشن برای اسید معده و فتق هیاتال...

0
کسایی که سوزش مری و فتق ناحیه هیاتال دارن در نهایت این پروسه جراحی براشون انجام میشه. این عمل جراحی در ناحیه کاردیا و روی...