منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش انواع استپلرهای جراحی و نحوه کاربرد آنها با دوبله فارسی

هراستپلری که تو اتاق عمل میبینید رو اینجا کامل توضیح دادم که نکاتش چی هست و کجا کاربرد داره و...

مشاهده بیشتر